mh900370432
Motorische leerproblemen

Een praktisch leerprobleem doet zich voor als u op een bepaald moment de leerstof tijdens de rijopleiding niet meer aankunt en daardoor geen vorderingen meer maakt.

 

Problemen van psycho-motorische aard
Hiervan is sprake als u de visuele waarnemingen die u moet doen niet kunt coördineren met de handelingen die u moet verrichten. Dan blijven dingen achterwege, met alle gevolgen van dien. Kenmerkend bij problemen van psycho-motorische aard is dat u zonder aanwijsbare oorzaak ineens sterk in rijniveau kunt terugzakken.

 

Concentratieproblemen
Hierbij kunt u zich niet voldoende concentreren op de elkaar opvolgende situaties. U bent bijvoorbeeld nog met uw gedachten bij vorige situaties en u bent snel afgeleid door invloeden van buitenaf of door andere weggebruikers. Kenmerkend bij concentratieproblemen is dat u bij het waarnemen en reageren vaak te laat bent. En dat u bij complexe verkeerssituaties de aandacht moeilijk kunt verdelen.

 

Geheugenproblemen
Hierdoor heeft u er moeite mee om b.v. de volgorde van de handelingen te onthouden die u bij verschillende verkeerssituaties moet uitvoeren. Het kan ook voorkomen dat u bij verschillende omstandigheden steeds dezelfde soort verkeersfouten blijft maken. Foutief verkeersgedrag wordt dan bepaald door verkeerde gedachten.

 

Vastgelopen in de rijopleiding
Jaarlijks zijn er in Nederland door praktische leerproblemen zo'n 15.000 leerlingen die zijn vastgelopen in de rijopleiding. Vaak lessen ze door zonder enig positief effect en doen examens zonder te slagen. Uiteindelijk haken ze af, totaal gefrustreerd, zonder rijbewijs en na grote uitgaven.

 

Kan ik als leerling met problemen toch goed leren autorijden?
Ja. XINO-Verkeerstraining heeft hiervoor een speciale opleiding. Een intensieve training waarbij het geheugen, de concentratie en het vermogen om de waarnemingen en handelingen te coördineren worden verbeterd. Daarna kan de 'normale' rijopleiding worden vervolgd. De rijopleiding afmaken en het doen van examen via XINO kan ook.

   

 

          Copyright 20004 – 2014 © XINO Rijopleiding & Verkeerstraining alle rechten voorbehouden.