golf-3
Praktische leerproblemen

Tijdens de Rijopleiding kunnen zich problemen voordoen waardoor u heel veel moeite heeft om het autorijden te leren en daaropvolgend het rijbewijs te halen.

 

Problemen die een goed resultaat belemmeren zijn:

·        praktische leerproblemen zoals:
- problemen van psycho-motorische aard
- concentratieproblemen
- geheugenproblemen

·        faalangst

·        rijexamenangst

Als deze problemen in verhouding niet binnen een redelijke tijd opgelost worden, dan is de kans reëel dat u geheel vastloopt en dus het rijbewijs niet zult halen.

 

XINO-Verkeerstraining heeft speciale persoonsgerichte opleidingen die u leren effectief met uw probleem om te gaan, zodat u beter in staat bent de rijopleiding met succes te vervolgen en te slagen op het examen.

 

!

             Copyright 20004 – 2014 © XINO Rijopleiding & Verkeerstraining alle rechten voorbehouden.